Seniorer finder venner via dating

Mange forbinder kun dating sites med sider hvorpå man kan finde kærester, forhold, flirt eller fysiske forhold. Men det er en sandhed med modifikationer. For mange seniorer finder venner via dating. For det kan være man er nået et sted i livet, hvor man har sat kærlighedslivet i bero og i stedet gerne vil have venner af begge køn som man kan opleve ting sammen med. Derfor behøver det nødvendigvis ikke være på grund af jagten på kærligheden at man vælger at gå på en dating site.

Seniorer gør selv noget for ikke at ende ensomme

I takt med vi bliver ældre så mister vi vores venner. Det er en trist kendsgerning i forhold til det at leve. Og mange seniorer oplever at deres vennekreds langsomt men sikkert bliver mindre og mindre. Klassekammeraterne falder bort, barndomsvennerne forsvinder og den store vennekreds bliver lille. Derfor tyer mange ældre til dating sites. Det er her seniorer finder venner via dating. For ved at gå på dating sites kan de finde jævnaldrende som de har ting tilfælles med. For i jagten på venner er dating sites gode. For man skriver alle sine interesser, sine værdier og holdninger. Så uanset om man er på jagt efter en ven eller kærligheden så kan man bruge informationerne. Et af de populære dating sites, hvor seniorer finder nye venner, er 40plus.dk, som udover kærligheden har stort fokus på venskaber.

Så når seniorer finder venner via dating er det for at beholde et netværk af jævnaldrende som de kan ses med på deres præmisser. Mennesker, som kan huske ligeså langt tilbage som de kan. For det er en af årsagerne til at mange ældre ender med at føle sig ensomme. At de mennesker de omgås ikke kan huske tilbage til de samme ting som de kan. Man kan ikke få forståelse for ens handlinger. Så ender de ældre tit med at blive historiefortællere og ikke nogen man har en aktiv samtale med. De kommer til at føle sig som et historieleksikon når de ikke har nogen der selv har oplevet de samme ting, som kan komme med input fra den tid.

Men det stopper ikke kun ved venskabet. For mange seniorer, hvis livspartner er gået, finder da kærligheden igen via venner. Det kan være det ikke er kærlighed som med samme kræft da de var yngre, og det er helt ok, for de skal ikke have en der skal erstatte deres livspartner. Nej de skal have en de kan glæde resten af glæderne og sorgerne i livet med. Så selvom seniorer finder venner via dating ender det tit med at de finder meget mere end det. Men starter de med målet om at finde venner kan de jo kun blive glædeligt overraskede hvis de finder mere end det. Det vigtige er at de gør noget for ikke at ende med at blive ensomme og de holder sig selv i gang, ved at have et netværk, på denne måde holder de sig friske, i gang og ”unge”.

 

Disclaimer

Skriv et svar

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret. Krævede felter er markeret med *